Entreprenadingenjör för Anläggningsprojekt åt kund

Befattningsbeskrivning Entreprenadingenjör för Anläggningsprojekt åt kund

Vi söker en kompetent entreprenadingenjör inom anläggningsprojekt. Som entreprenadingenjör har du huvudansvar för att planera, samordna och genomföra olika skeden i projektet och säkerställa att det uppfyller kundens krav.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Upprätta planeringsunderlag, anbud och produktionskalkyler, prognoser och kostnadsanalyser
 • Förhandla med underleverantörer och leverantörer
 • Upprätta projektdokumentation och säkerställa att den levereras enligt kontrakt
 • Stötta platschef med uppföljning av projektets kontrollprogram och kontrollplaner
 • Handlägga avvikelsehantering samt korrigerande åtgärder i projektet
 • Hålla arbetsplatsintroduktion, administrera personalliggare och kontrollera underentreprenörer
 • Bistå i arbetet med kvalitets- och miljödokumentation
 • Upprätta betalningsplan för fakturering till kund
 • Mentorsroll för yngre kollegor

Krav:

 • Utbildning som ingenjör inom samhällsbyggnad eller motsvarande erfarenhet
 • Goda kunskaper inom inköp, entreprenadjuridik och avtal
 • Goda kunskaper inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö
 • God teknisk kunskap om byggprocessen
 • Goda kunskaper inom tidplanering
 • Goda kunskaper inom kvalitetsledning, ekonomi och administration
 • Erfarenhet av tidplaneringssystem är meriterande
 • Erfarenhet av projektledning är meriterande

Ansök redan idag!

Open chat
Hej vill du komma i kontakt med oss?