Gör skillnad som KMA-samordnare åt kund

Gör en skillnad som KMA-samordnare åt kund

Vi söker en kompetent KMA-samordnare (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) för att stärka kundens projektteam. Som KMA-samordnare kommer du att rapportera direkt till KMA-chefen och spela en avgörande roll i att säkerställa att KMA-frågor hanteras korrekt enligt kontraktskrav och företagets arbetssätt.

Här är dina huvudsakliga ansvarsområden:

 • Övervaka och säkerställ att KMA-frågor inom projekt hanteras i enlighet med kontraktets krav och företagets riktlinjer.
 • Upprätta och underhålla projektdokumentation inom KMA och se till att dokumentationen levereras enligt kontraktsvillkoren.
 • Utbilda och informera projektteamet inom KMA och hållbarhetsfrågor.
 • Rapportera och följa upp händelser inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
 • Stöd produktionen vid val av material och kemiska produkter samt hantera dokumentation relaterad till fordon och maskiner.
 • Kommunicera miljöarbetet till beställaren och ansvara för hanteringen av kemiska produkter och farligt avfall.
 • Säkerställ att avfallshantering och miljöskydd på byggarbetsplatsen uppfyller alla krav.
 • Dokumentera och följa upp skydds- och miljöronder.
 • Ansvara för provtagningar, analysresultat och masshantering samt genomföra miljöprovtagningar vid behov.
 • Introducera och utbilda projektteamet i KMA-frågor och ta fram och följa rutiner inom KMA.
 • Stöd produktionen i projektets slutdokumentation inom miljö.

Krav för rollen inkluderar:

 • Högskoleutbildning inom samhällsbyggnad/KMA eller motsvarande.
 • Goda kunskaper inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt i ISO 9001, 14001 och 45001.
 • Kunskap om ISO 27001, miljötekniska markundersökningar, ADR 1.3 Farligt Gods och BREEAM Infrastructure är meriterande.

Om du är en engagerad KMA-professionell med förmågan att leda och stödja projektteam i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor, är du den vi söker!

Gör din ansökan redan idag!

Open chat
Hej vill du komma i kontakt med oss?