Interim CFO sökes för ett uppdrag

Åt kund söker vi en interim CFO för ett uppdrag (initialt 6 månader).

Kan detta uppdrag vara något för dig eller känner du någon som passar in i uppdragsbeskrivningen?

Tveka inte att söka eller tipsa!

Bolaget är i kraftig tillväxt vilket ställer högre krav på CFO och ekonomifunktionen och de är i behov av en erfaren, driven och detalj- samt sifferorienterad CFO som ska stärka upp, utmana och komplettera övrig ledningsgrupp.

Du kommer att agera parhäst till VD och hjälpa till att utveckla verksamheten baserat på data, upprätta och säkerställa ordning och reda samt attrahera det kapital som krävs för att nå bolaget mål. Vi söker en trygg ledare som är van vid dynamiska miljöer i tillväxtbolag. Nuvarande innehavare av rollen har i samförstånd med VD beslutat att ta en roll som Head of Finance och kommer finnas tillgänglig för överlämning.

I uppdraget kommer du ha ansvar för den övergripande bolagsutvecklingen med kontroll på bolagets kassaflöde och finansiering (ägare och banker).

Övergripande finansiellt och strategiskt stöd till VD och ledningsgrupp:

Stötta och utmana genom finansiell data och rådgivning i strategiska och operationella initiativ och beslut.

Stringent KPI-uppföljning(inkl. upprätta ramverk/förutsättningar för detta)

Säkerställa en djup finansiell förståelse genom skapande av business case och datadrivet beslutsfattande

Ytterst ansvarig för all finansiell planering och rapportering:

Budget och prognostisering

Månads, kvartals och årsbokslut samt ad-hoc rapportering

Kassaflödesanalyser, likviditetsprognoser samt optimering av kapitalanvändning.

Ägarskap och kontroll över såväl befintlig som framtida extern finansiering (investerare, banker och finansieringspartners)

Ägarskap över Cash Management och Treasury-frågor

Övergripande ansvarig för den fortsatta utvecklingen av gruppens ekonomi-och finansfunktion, inklusive:

Driva förbättrad bolagsstyrning, regelefterlevnad samt bygga strukturkapital

Personalansvar samt rekrytering och utveckling av medarbetare

Ledningsgruppsarbete (CFO rapporterar till VD):

Långsiktigt strategiarbete

Aktivt bidra till den fortsatta utvecklingen och styrningen av verksamheten via framåtlutat arbete, konstruktivt ifrågasättande samt support.

För att lyckas med uppdraget behöver du:

+10 års erfarenhet av kvalificerade ekonomi/finansroller, mest troligt som CFO eller i annan roll med stor insyn och påverkansgrad i CFO-agendan, inklusive:

+5års erfarenhet från ledande roll, inklusive personalansvar

+3års erfarenhet med bank-, lång & finansieringsfrågor

+3 års erfarenhet från ledningsgruppsarbete med starkt kommersiellt fokus

Bevisad erfarenhet av arbete med Controlling, Cash @ Treasury Management samt Financial Governance-frågor.

Meriterande:

Erfarenhet från ägarledd eller PE-ägd kontext kännetecknad av hög tillväxt

Erfarenhet från kapital- och transaktionsintensiv lågmarginalverksamhet

Erfarenhet från internationellt expansiv verksamhet

Om uppdraget

Start: Omgående

Längd: Minst 6 månader på 100%

Placering: Stockholm (Kontor i Vasastan)

Open chat
Chat With Us
Hej vill du komma i kontakt med oss?