Rådgivning

Framgångsrika strategier

Vi bidrar med kompetent rådgivning

Framgångsrik strategi, från första dagen

Inom Soros Consulting finns gedigen kompetens som ytterligare stärks av den kunskap och erfarenhet som finns inom vårt nätverk. Vi väljer att arbeta i nära samverkan med våra kunder och våra kandidater/konsulter. Vi strävar därmed efter att vara en stödfunktion till våra kunder. Vi arbetar, om så önskas, med att utveckla kundens specifika problemställning och möjligheter genom att ta fram strategiska, operativa och finansiella mål som kontinuerligt följs upp och utvärderas.

Utifrån de förbättrings- och effektiviseringsområden vi identifierar beslutar vi i samråd med kunden om åtgärder som resulterar i bolagets utveckling och fortsatta tillväxt. Vi erbjuder rådgivning av kunniga, kompetenta specialister med gedigen erfarenhet och bakgrund som hjälper er med de utmaningar ni har och står inför.

Vi ger dig det stöd du behöver så att du kan fokusera på affärsaktiviteter som är viktiga för företagstillväxten. Våra specialister har lång erfarenhet av förändringsarbete inom olika delar av kunders verksamheter.

Vi kan hjälpa er med;

  • Effektivisering av ekonomifunktionen
  • Processutveckling
  • Förändringsledning
  • Affärsutveckling
  • Verksamhetsstyrning
  • Affärsstrategi
  • Rekrytering & bemanning

Ta gärna kontakt med oss idag!

Har du övriga frågor till oss?

Open chat
Chat With Us
Hej vill du komma i kontakt med oss?