Om oss

Välkommen till Soros Consulting

här ser vi inte bara på CV och kompetens, utan även på individen bakom dem. Vi sträcker oss bortom det uppenbara för att djupare förstå människan och individens fulla potential. Vi är mer än bara matchmakers mellan kandidater och uppdragsgivare. Vi agerar som arkitekter av meningsfulla arbetsliv och framgångsrika företag samt nöjda arbets- och uppdragsgivare.

 

Vår filosofi kretsar kring att bygga relationer i stället för att bara förmedla uppdrag. Här hos oss är rätt kompetens naturligtvis viktigt, men det utgör inte hela bilden. Vi lägger lika stor vikt vid att förstå kandidaternas värderingar, mål, erfarenheter och passioner. Genom att kombinera denna djupare insikt med vårt omfattande nätverk av företag, skapar vi matchningar som sträcker sig bortom den enkla kompetensmatchningen. Vi förstår att när arbetsklimatet är positivt och givande, så blomstrar innovation och prestationer. Våra noggrant utvalda kandidater är en manifestation av denna tro. De kommer alltid att överträffa förväntningarna, eftersom vi inte bara matchar kompetens, utan också ambitioner och värderingar. Denna helhetsbild är vad som driver oss att skapa långvariga och framgångsrika arbetsrelationer som gagnar både individer och företag.

Vi ser fram emot att tillsammans forma en framtid av berikande och framgångsrika arbetsrelationer.

Vårt affärskoncept

Vi är ett bemannings- och rekryteringsbolag som arbetar aktivt med headhunting av ekonomer, ingenjörer och executives och har ett brett nätverk av kandidater med hög expertis inom olika områden.

Vi föredrar ett mer personligt och långsiktigt samarbete, där vi lär oss att förstå kundens verksamhet, företagskultur och i och med det får vi förståelse för behovet av resurser. Vi är en samarbetspartner som levererar!

Vår vision

Sedan affärsidén om bolaget började gro har vi strävat efter att etablera ett brett nätverk av kandidater med hög expertis samt kunder som föredrar ett personligt och långsiktigt samarbete. Vi eftersträvar träffsäkra rekryteringar där både kunden och kandidaten känner –

 I have truly met my match. Helt enkelt – noll felrekryteringar!

Vi garanterar

Vår värdegrund bygger på kvalitet i det vi levererar, förtroende, rätt matchning och konstant förbättring då det är grunden för att både skapa värde hos våra kunder och lyckas som konsultbolag och arbetsgivare.

Vi når stjärnorna i våra samarbeten

Oavsett om det gäller direkt rekrytering/ interimlösning eller rådgivning så garanterar vi en smidig process.

Open chat
Hej vill du komma i kontakt med oss?