unsplash-min

Inköpare entreprenadprojekt

Åt kund ett svenskt affärsverk söker vi en konsult för ett heltidsuppdrag som inköpare. Ditt uppdrag består av att bidra till utbyggnad av nya och förnyelse av befintliga anläggningar genom att driva upphandling av entreprenadprojekt. Konsulten kommer att vara en del av kundens inköpsteam med placering i Sundbyberg, och tillhöra den inköpsenhet som ansvarar för upphandling större entreprenadprojekt för Ledningar i svenska transmissionsnätet.

Uppdragsbeskrivning

Rollen innebär ett tvärfunktionellt och nära samarbete med den interna beställaren, projektledaren för projektet, teknikspecialister, ansvarig för hållbarhetsfrågor samt juridiska rådgivare. Som inköpare driver du upphandlingsprocessen i de projekt du ansvarar över vilket inkluderar framtagande av förfrågningsunderlag, annonsering, förhandling och utvärdering samt tilldelning och arkivering. Du arbetar närmast dina projektgrupper, men har även stöd hos dina inköpskollegor. Du förväntas bidra till det strategiska kategoristyrningsarbetet genom att stödja kategoriansvarig.

Skallkrav

Akademisk utbildning (civilingenjör, civilekonom, jurist eller motsvarande)

Minst 10 års erfarenhet av strategiskt inköp eller upphandling från bygg-, verkstads-, elkraft-, energiindustri eller liknande.

Minst 3 års erfarenhet av offentlig upphandling och LOU eller LUF genom tidigare arbete som inköpare.

Minst 3 års erfarenhet av upphandlingar inom entreprenad som inköpare (ABT, AB04). 

Flytande svenska och engelska muntligt och skriftligt.

Open chat
Chat With Us
Hej vill du komma i kontakt med oss?